مجله بلاک چین

13

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/05/25
29 مشاهده

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/05/23
24 مشاهده

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/05/22
30 مشاهده

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/05/20
44 مشاهده

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/04/12
52 مشاهده

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/04/12
47 مشاهده

زنجیره بلوکی چگونه کار می‌کند؟

ادامه مطلب

1398/04/12
50 مشاهده

در شماره پیشین، در مورد رابطه بین سیستم‌های همتا به همتای کاملاً توزیع‌شده و سپس مهم‌ترین مورداستفاده از زنجیره بلوکی به‌عنوان وسیله‌ای برای مدیریت مالکیت، صحبت شد. همچنین مشخص شد که یکپارچگی یک سیستم...

ادامه مطلب

1398/03/23
44 مشاهده

شماره پیشین تعریف اولیه‌ای از زنجیره‏ی بلوکی و بینش در مورد اینکه چرا مدیریت مالکیت به‌عنوان مهم‌ترین مورد کاربردی آن محسوب می‌شود، را فراهم کرد. این شماره رابطه بین زنجیره‏ی بلوکی و مورداستفاده مهم آ...

ادامه مطلب

1398/03/23
48 مشاهده

در این بخش مشکلی را که زنجیره‏ی بلوکی قرار است حل کند و البته علت اهمیت این مشکل را توضیح می‌دهیم ....

ادامه مطلب

1398/03/07
40 مشاهده

در این شماره اشاره می کنیم که هیجان و جذابیت زنجیره بلوکی به علت توانایی آن برای خدمت در سیستم‌های همتابه‌همتا کاملاً توزیع‌شده است تا بتوانند وظیفه خود را انجام دهند.

ادامه مطلب

1398/03/05
40 مشاهده

مقدمه مجله بلاک چین - هدف این مجله شناساندن بهتر این فناوری به خوانندگان آن است.

ادامه مطلب

1398/02/28
105 مشاهده

این شماره به توضیح مفاهیم اصلی مهندسی نرم‌افزار می‌پردازد و همچنین مفاهیم معماری نرم‌افزار و یکپارچگی و نحوه ارتباط آن‌ها با زنجیره‌ی بلوکی را معرفی می‌کند.

ادامه مطلب

1398/02/28
110 مشاهده