راستی آزمایی

درصورتی‌که در مرحله غربالگری، امتیاز لازم را کسب کنید، مرکز وارد مرحله راستی آزمایی استارت آپ شما می‌شود. بدین منظور در صورت نیاز بین استارت آپ شما و مرکز فین تک انصار، تفاهم‌نامه چشم‌انداز همکاری منعقد می‌شود. پس از امضای این تفاهم‌نامه فرآیند راستی آزمایی آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است استارت آپ شما تعهد دارد پس از امضای تفاهم‌نامه تا 40 روز کاری پس از تحویل کامل مستندات راستی آزمایی با سرمایه‌گذار دیگری وارد مذاکره نشود. هم‌زمان با آغاز فرآیند راستی آزمایی، چک‌لیست مدارک موردنیاز راستی آزمایی به استارت آپ ارائه می‌شود تا نسبت به آماده کردن مستندات درخواستی اقدام شود. راستی آزمایی به معنای سرمایه‌گذاری در استارت آپ شما نیست، بلکه به‌منظور ارزیابی موشکافانه و عمیق‌تر موارد بیان‌شده در مستندات استارت آپ شما است.