خدمات مرکز

 

تأمین مالی و سرمایه‌ گذاری نقدی دراستارتاپ های حوزه فین تک، فضای کار اشتراکی، مشاوره و منتورینگ، برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی (مدرسه فین تک)،همکاری در پروژه‌های علمی و تحقیقاتی، مشارکت و همکاری‌های غیر نقدی.


 
  • تأمین مالی و سرمایه‌‌گذاری نقدی در  استارتاپ های حوزه فین تک

با توجه به سیاست‌های بانک در خصوص بهبود فضای کسب‌ وکار و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، پیشنهادهای ارائه‌ شده در خصوص سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپهای فین تک توسط مرکز فین تک بررسی‌ و در صورت تائید، سرمایه‌گذاری (بخشی به‌ صورت نقدی و برخی نیز به‌ صورت غیر نقدی) بر روی آنها انجام میشود. گروه‌های متقاضی می‌توانند درخواست خود را در قالب فرم درخواست و معرفی کسب و کار به همراه فایل ارائه برای مرکز فین تک ارسال و پس از بررسی و پیش غربالگری اولیه، کسب‌ وکار خود را در حضور کارشناسان مرکز، ارائه کنند.

در صورت پذیرش در این مرحله فرآیند ریزکاوی (Due Diligence) برای طرح کسب‌ وکار ارائه‌ شده طی می‌شود. در این مرحله، کسب‌ وکار ارائه‌ (Present) شده، ارزش‌گذاری و ریسک‌های آن مشخص شده و با در نظر گرفتن این موارد، با کارآفرینان مذاکره خواهد شد.

درصورت توافق نهایی، سرمایه‌گذاری بر روی تیم و ایده انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری نقدی تنها در مرحله بذرمایه‌ای (Seed) و بعد ازآن امکان پذیراست و لازمه آن دارا بودن کمینه محصول پذیرفتنی در حال کار یا Working MVP گروه ها با پیش شرط وجود فعالیت‌هایی در راستای جذب مشتری و دارا بودن مشتری و فروش در کسب‌ وکار خود است. برای تیم‌هایی که هنوز به این مرحله نرسیده اند، در صورت دارا بودن ایده و تیم خوب، سرمایه‌گذاری غیر نقدی انجام می شود.

 

  • فضای کار اشتراکی

مرکز فین تک فضای کار اشتراکی در اختیار تیم‌های پذیرفته‌ شده قرار می‌دهد، پذیرش این تیم‌ها بر مبنای کیفیت ایده، تأمین نیازمندی‌های بانک، تیم قوی و سایر فاکتورهای موردنظر است. مدت‌ زمان حضور تیم‌ها در فضای کار اشتراکی محدود بوده و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های گروه‌ها در این مدت رصد می‌شود و در صورت مثبت بودن عملکرد حضور گروه‌ها در فضای کار تمدید خواهد شد.

 

  • مشاوره و منتورینگ

تمامی تیم‌های فین تکی می‌توانند از خدمات مشاوره و منتورینگ مرکز فین تک بانک انصار استفاده کنند. تیم‌های پذیرفته‌ شده در فضای کار اشتراکی و یا تیم‌هایی که سرمایه‌گذاری بر روی آنها صورت گرفته به‌ صورت منظم و برنامه‌ ریزی‌ شده از خدمات منتورینگ در حوزه‌های مختلف مرتبط با کسب‌ وکار بهره‌مند می‌شوند و سایر گروه‌ها هم مطابق نیاز و براساس هماهنگی قبلی می‌توانند از خدمات مشاوره در حوزه سرویس‌های بانکی و مالی استفاده کنند.

 

  • برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی (مدرسه فین تک)

مرکز فین تک بانک انصار باهدف توسعه و توانمندسازی اکوسیستم و افزایش دانش مالی فعالان و علاقه‌مندان این حوزه اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه مالی و بانکی با همکاری مراکز فعال در این حوزه می‌کند. این دوره‌ها شامل علوم بانکی - بازار سرمایه - فناوری‌های مرتبط - مسائل حقوقی- مارکتینگ - توسعه کسب‌وکار و… خواهد بود.

 

  • همکاری در پروژه‌های علمی و تحقیقاتی

تحقیق و پژوهش حوزه فناوری‌های مالی برای پیشبرد اهداف مرکز اجتناب‌ ناپذیراست، بنابراین مرکز فین تک بانک انصار از  پروژه‌های علمی و تحقیقاتی مورد تائید حمایت مالی و معنوی می‌کند.

 

  • مشارکت و همکاری‌های غیر نقدی

استارتاپ های حوزه فین تک علاوه بر تأمین مالی، نیازمندی‏های دیگری نظیر دسترسی به بازار، ارتباط با اکوسیستم فین تکی، تسهیل رگلاتوری و... را نیز دارند که این مرکز می‌تواند نسبت به تأمین این نیازها اقدام کند.