ارزیابی اولیه

درصورتی‌که استارت آپ شما در حوزه فین تک است و کمینه محصول پذیرفتنی در حال کاردارید می‌توانید درخواست جذب سرمایه نقدی خود را برای ما ارسال کنید. البته جذب تعدادی مشتری و کمی هم درآمدزایی توسط استارت آپ شما از شروط لازم برای جذب سرمایه نقدی است.

 

چنانچه استارت آپ شما شروط بالا را دارد، در ابتدا می‌بایست "فرم سرمایه و معرفی کسب‌وکار"را دانلود کرده و به‌طور کامل، تکمیل کنید. سپس فرم تکمیل‌شده را به همراه فایل ارائه که نمونه‌ای از آن به‌منظور نشان دادن اطلاعات یک pitch deck استاندارد در این فایل ارائه‌شده است، به fintech@ansarbank.com ایمیل کنید.

توصیه می‌کنیم فرم و فایل ارائه را با دقت و حوصله تکمیل کرده و کنترل نمایید که اطلاعات مندرج در فایل‌های ارسالی باهم تطابق داشته باشند. ناقص بودن فرم‌ها و یا عدم تطابق اطلاعات موجب بازگشت فرم‌ها و طولانی‌تر شدن فرآیند ارزیابی می‌شود.

پس از دریافت فرم و فایل ارائه کامل، بررسی‌های اولیه به‌منظور جذاب بودن استارت آپ شما برای سبد سرمایه‌گذاری مرکز فین تک و سایر معیارهای مهم سنجیده می‌شود و در صورت مثبت بودن موارد از مرحله پیش غربالگری به مرحله غربالگری دعوت می‌شوید.